LONG Lasting

Apraksts

RRS LONG LASTING – jaunākā sejas atjaunošanas injekciju metode ar hibrīdpreparāta RRS Long Lasting palīdzību, kas apvieno gan fillera, gan biorevitalizētāja funkcijas. Iespaidīgi rezultāti uzreiz pēc procedūras!

Preparāta sastāvs:

– stabilizēta hialuronskābe ar augstu molekulāro sastāvu: uzlabo ādas kvalitāti un elastību, remodelē to, uzlabojot sejas ārējo izskatu;

– 15 aminoskābes;

– osmolīts nodrošina maigu difūziju starp preparātu un ādas šūnām

Indikācijas:

– sejas ādas audu apjoma samazināšanās

– nolaists sejas ovāls

– vāja, blāva, atoniska āda

– dehidrēta āda

– pigmentācija

– hroniskās novecošanās pazīmes

– sīkas un vidēji lielas grumbas

– izteikta mutes-deguna rieva

RRS HA Long Lasting iedarbojas uzreiz pēc ievadīšanas un sniedz acīmredzamu efektu jau 10 – 14 dienas pēc pirmajām injekcijām. Lēns biodegradācijas process, kura pamatā ir patentētas UH-tehnoloģijas. Tāpat kombinācijā ar CO Delivery tehnoloģiju nodrošina pakāpenisku dozētu oligomēru atbrīvošanos no hialuronskābes. 

Kontrindikācijas:

– ādas saslimšanas

– alerģija uz kādām preparāta sastāvdaļām

– autoimūnas saslimšanas 

– grūtniecība un laktācijas periods

Procedūras priekšrocības:

– acīmredzams rezultāts uzreiz pēc procedūras, kas ilgstoši saglabājas;

– izteikts liftinga efekts;

– preparāta injicēšanas metode ar minimālo invāziju – tikai 7 punkti katrā sejas pusē;

– ilgstoša mitrināšana;

– minimāla ādas traumatizācija, respektīvi, īss rehabilitācijas periods;

– preparāts ir nekaitīgs, drošības līmenis MEDICAL DEVICE, CE CLASS III 

 

APJOMS, LIFTINGS UN REVITALIZĀCIJA VIENĀ PROCEDŪRĀ !

Tā ir Jūsu iespēja! Iepriekšējs pieraksts pa tālr. +37129464322 vai tiešsaistē www.kosmetik.lv

———————————————————————————————————————————————————————————————————

RRS LONG LASTING – the newest method of face rejuvenating injections with the help of hybrid preparation RRS Long Lasting, which combines functions of both filler and biorevitalizer. Impressive results right after the procedure!

Ingredients of preparation:

– stabilized, highly molecular hyaluronic acid: improves the quality and elasticity of the skin, remodels it, improving the outer visuals of skin;

– 15 amino acids;

– osmolyte ensures gentle diffusion between the preparation and skin cells

Indications:

– a decrease in facial skin tissue volume

– drooping face oval

– weak, dim, atonic skin

– dehydrated skin

– pigmentation

– signs of chronic aging

– fine and medium wrinkles

– distinguished oronasal groove

RRS HA Long Lasting shows pronounced effectivity right after the injection and provides with obvious effect already 10 – 14 days after the first injections. Slow biodegradation process, that is based on patented UH technologies. Likewise, in combination with CO Delivery technology, ensures gradual, dosed oligomer release of hyaluronic acid.

Contraindications:

– skin illness

– allergies from some of the ingredients of the preparation

– autoimmune disease

– pregnancy and lactation period

Benefits of the procedure:

– obvious result right after the procedure, that is long-lasting;

– distinguished lifting effect;

– the method of preparation injection with minimal invasion – only 7 points in each side of the face;

– long-lasting moisturizing;

– minimal skin traumatization, meaning, a short period of rehabilitation;

– preparation is harmless, safety level MEDICAL DEVICE CE CLASS III

 

VOLUME, LIFTING, AND REVITALIZATION IN ONE PROCEDURE!

This is Your opportunity! Prior registration by phone at +37129464322 or online at www.kosmetik.lv

Cenas

  • Procedūra €180